— Hvisvi får en kuldeperiode nå, kan situasjonen for dem som må sove ute bli prekær,sier Marte Mjøs Persen.

Hun reagerte sterkt på søndagens reportasje i BergensTidende, der rusmisbrukeren «Inger» fortalte hvordan det var å sovepå gaten midt på vinteren. Byråd Dag Inge Ulstein svarte blant annet med å visetil en boligmelding som er rett rundt hjørnet.

Nå vil Mjøs Persen ta saken opp i helse og sosialkomiteenførstkommende onsdag. Hun ønsker mer utfyllende svar.

— Jegsynes det er kjempefint at det kommer en boligmelding, men vi trenger også noenstrakstiltak. I første rekke må de forskjellige aktørene bli flinkere til åsnakke sammen og sjekke om det finnes ledige senger andre steder i byen. Hvisdet likevel ikke er mulig å skaffe soveplass til alle, må tilbudet utvides,sier Persen.