Mannen dømmes også for to tilfeller av kjøring i narkotikapåvirket tilstand. Dommen inneholder også en rekke tilfeller av tyverier av båt og bil, samt forsøk på innbrudd.

De mange bruddene på veitrafikkreglene kvalifiserer i seg selv til fengselsstraff. Bergen tingrett har bestemt at han må sone ti måneder i fengsel. Til fradag kommer tiden mannen har sittet i varetekt, som er hele 255 dager.

Han må også betale en bot på 16.000 kroner.

— Uten respekt for trafikkregler

«Det må i straffeskjerpende retning legges vekt på at siktede ikke har noen respekt for andres eiendom eller for reglene som er fastsatt for å opptre som bilfører», heter det i dommen, som strekker seg over 19 sider.

«(...) siktede forsyner seg av biler og andre ting når han finner dette for godt og når han får mulighet til det», skriver Bergen tingrett.

Avslørt av fotoboks

Mannen, som er i slutten av 40-årene, ble stanset av politiet i forbindelse med en rekke av forholdene. Fotografier fra ATK-bokser dokumenterer fartsbruddene

Mannen, som er domfelt 23 ganger tidligere, soner for øyeblikket en tidligere dom i Bergen fengsel.