— Ett av argumentene er at de vil kommersialiseringen til livs. Men dette er ikke en profittskole. Vi er en stiftelse, der overskuddet blir pløyd tilbake i driften, forteller han.

Han er redd for hva som nå kommer til å skje med elever og kolleger.

— Skolen har vært i drift i 33 år. Jeg håper vi kan fortsette som før, men frykter for hva politikerne finner på.

Skolen har nå forfattet et brev til statsråd Øystein Djupedal der de ber for skolens fremtid.

— Jeg håper beslutningstakerne hører på oss, sier Magne Jonassen.