E 39 mellom Os og Bergen er avhengig av 2 milliarder i bompenger. På grunn av endret finansiering må søknaden behandles på nytt, men Frp vil gi planen sin velsignelse også denne gangen.

– Dette er bare teknikk, ikke politikk, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik.

Etter Sorteviks mening forsøker BA torsdag 30. april å skape politisk dramatikk ut av ingenting på bakgrunn av de siste dagers hendelser med Frp-byrådenes utmarsj i Bergen rådhus.

Under tittelen «Os-veien kan rakne» forteller BA at bompengesøknaden for den nye veien fra Rådal til Svegatjørn må skrives om. Grunnen er at prisen for det gigantiske veianlegget er justert opp fra 3,4 til 3,8 milliarder kroner i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. I samme transportplan står det også at regjeringen foreslår statens andel hevet fra vel 1 milliard kroner til 1,6 milliarder.

Endring for bompengene Disse endringene på kostnads— og finansieringssiden medfører at også det foreslåtte bompengeopplegget må endres tilsvarende.

Formelt må da bompengesøknaden gjennom ny politisk behandling i Bergen kommune, Os kommunestyre og Hordaland fylkesting.

Kunne skapt problemer Den dramatikk som kunne ha oppstått dersom dette hadde dreid seg om en helt ny bompengesøknad, består i at Fremskrittspartiet har 17 av 35 representanter i Os kommunestyre. Et nei fra Os Frp til bompenger kunne dermed ha satt en stopper for hele anlegget.

I BT onsdag 29. mars innrømmet da også Os-ordfører Terje Søviknes at Frp-landsmøtets vedtak fra i fjor om å si nei til bompenger hadde skapt problemer dersom E39 Os-Bergen hadde ligget der i dag som en helt ny bompengesak.

Skivebom – Men det er skivebom når BA skaper inntrykk av at Fremskrittspartiet i Bergen og Os kommer i knipe på grunn av vår landsmøteresolusjon mot bompenger. Bompengesøknaden for Bergen-Os er forlengst ferdigbehandlet i Fremskrittspartiets organer. Det som skal skje nå er en teknisk oppdatering og ikke noe annet enn det, sier Arne Sortevik.

Er det riktig av Frp å si ja til bompenger for å finansiere E39? Si din mening her:

UDRAMATISK: – Dette er teknikk, ikke politikk, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Arne Sortevik om den nye behandlingen av E39 mellom Os og Bergen.
Håvard Bjelland (Arkivfoto)
VELSIGNELSE: Frp-leder Siv Jensen talte varmt for snarlig anleggsstart på E39 da hun besøkte Os i mars. Parti-kollega og Os-ordfører Terje Søviknes er en av hovedarkitektene bak finanseringsavtalen.