Avdelingsoverlege Per E. Børdahl la frem resultatene av granskningen på en pressekonferanse i formiddag.

Han forklarte økningen i dødfødsler fra 2001 til 2002 som tilfeldige svingninger. I 2001 var det 23 dødfødsler ved KK, mens det i fjor var 37. Fra desember 2002 til nå har det vært 15.

— Det finnes ingen fellesnevner for dødsfallene. Vi har ikke efunnet noe som indikerer at infeksjoner, feilbehandling eller andre ytre faktorer har virket inn på dødsfallene. I 85 prosent av tilfellene var barna døde i mors liv før de ankom sykehuset, sa Børdahl.

Samtlige pasientjournaler for de siste to årene er gjennomgått i undersøkelsen.

Les mer om denne saken i morgendagens BT

AVBLÅSER ALARMEN: Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus.
FOTO: HELGE SKODVIN