— Dette er ingen nedbygging av Storetveitåsen, sier eiendomssjef Bård Løvaas i Linstow Eiendom, og viser frem planene de har for utbyggingen.

Etter negative tilbakemeldinger fra kommunens planavdeling har de droppet en utbygging på østsiden av åsen, mot Tveitevannet.

Det som står igjen er planer om to leilighetsbygg på vestsiden av åsen.

— Slik det ser ut nå blir det cirka 40 boliger, sier Løvaas.

Den største utbyggingen blir i veien Storetveitåsen, i åsens nordvestlige hjørne. Her vil det etter planen komme 32 leiligheter i 3-4 etasjer, pluss garasje i første etasje.

Det andre bygget ligger i sørvest, rett ovenfor kirkegården til Storetveit kirke. Her planlegger Linstow ni leiligheter i tre etasjer.

Åsen er i dag bebygd mellom disse to tomtene.

Er friområde i dag

Tomten ved kirken er i dag regulert til friområde. Halvparten av den andre tomten er regulert til boligformål, mens resten i dag er friområde. Det bekrefter Løvaas og hans arkitekt Eilif Bjørge.

Dermed stemmer ikke helt Monica Mælands påstander, blant annet i gårsdagens BT, om at begge tomtene er regulert til boligformål.

Løvaas peker på at reguleringsplanen for området helt frem til 1986 tillot bygging av eneboliger over hele åsen.

Utbyggerne mener åsen aldri er blitt skikkelig planmessig behandlet, etter at Miljøverndepartementet stoppet en mindre omfattende plan i 1991. De mener det gir grunnlag for kommunen å se på reguleringen på nytt.

— Områdets egnethet til ulike bruksområder har aldri vært vurdert, sier Bjørge, som utfører planarbeidet for Linstow.

Han peker på at den eksisterende planen for friområdet blant annet ikke har vært vurdert opp mot kommunens egne målsettinger om at byen bør fortettes, som det heter.

40 LEILIGHETER: På to tomter, avmerket i gult på fotografiet av Storetveitåsen, ønsker Linstow Eiendom å bygge 40 nye leiligheter.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL