• Støtten til Terje Søviknes er først og fremst politisk og ikke moralsk, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Han mener målingen BT har tatt opp viser at saken er sterkt politisert i Os.

— De partiene som har klare flertall mot Søviknes går også mot han i kommunestyret. Høyre er litt i tvil og er med på ferden selv om Søviknes fortsetter. Og Høyres velgere er litt for. Mens Frp støtter massivt opp om Søviknes, på samme måten som velgerne gjør det. Dette viser at politikerne går rundt og snakker med folk og fanger opp stemninger.

— Er dette en måling Søviknes har grunn til å være fornøyd med?

— Ikke udelt, selv om svaret kan synes gitt når han får nesten 60 prosent støtte i egen kommune. Men det er ett skår i gleden. Han opplever ikke en ren moralsk reaksjon. Hele bygden slår ikke ring rundt ordføreren. Han er blitt politisk kontroversiell. Jo nærmere man står Søviknes politisk, dess mer sympati får han.

— Er Os blitt en splittet bygd?

— Saken har bidratt til å skape en dyp verdimessig kløft i bygden. Er Søviknes opptatt av at ordføreren skal virke samlende, er det god grunn til at han skal tenke seg om både en og to ganger før han bestemmer seg for å vende tilbake til ordførergjerningen, sier Frank Aarebrot.