– For en veldig rimelig penge har de fått mulighet til å parkere på offentlig grunn. Det er bare rett og rimelig at det koster litt. Gratis parkering er ingen menneskerett, sier finansbyråden.

– Latterlig billig Warloe mener satsene på boligsoneparkering burde vært høyere.

– Jeg blir kanskje upopulær i eget nabolag, men for å være ærlig synes jeg det burde koste litt mer. Satsene har stått stille i mange år, og sammenlignet med privat parkering er det latterlig billig.

Han ser ingen grunn til å tilbakeføre pengene som er tatt ut av boligsonefondet.

– Det vil i så fall gå ut over andre gode formål. Dessuten vil jo det bety at resten av byen må subsidiere sentrum. Husk at de fleste andre selv har kjøpt tomten de parkerer på.

– Men bystyrevedtaket fra 1984 sier jo klart at pengene skal øremerkes parkeringsanlegg for beboerne i området?

– Jo, men bystyret står fritt til når som helst å gjøre om sine egne vedtak. Bystyret har ment at det var viktigere å bruke pengene på annet i tider med anstrengt økonomi.

Lån og prisøkning Warloes partifelle Hans Edvard Seim (H) sitter som styreleder i Bergen Parkering. I årsmeldingen uttrykker han en ganske annen mening.

«I 2009 ønsker styret gjerne en diskusjon om disponering av eventuelle overskudd. Vi ønsker å beholde midler som gjør oss i stand til å planlegge og bygge nye anlegg» skriver Seim.

Warloe sier at anlegget under Skansedammen er prioritert fordi det vil bidra til å få vekk gateparkeringen som hindrer brannbiler å komme frem i området. Rothauggarasjen tror han kan finansieres med lån og økte avgifter.

– Det er ikke utenkelig å justere boligsoneavgiften for å bygge garasjen. Da får jo beboerne noe igjen for pengene, mener han.

Marius Sunde Tvinnereim (ARKIV)