• Det beste er å holde avstand til psykopater. Det finnes nemlig ingen måte å kurere psykopati på, sier den kanadiske professoren Robert Hare.

Hare er verdens fremste ekspert på psykopati. Han har laget en sjekkliste på 20 punkter som brukes til å definere psykopater. Listen er blitt internasjonal standard, og brukes blant annet i rettslig sammenheng for å vurdere hvor stor sannsynlighet det er for at en drapsmann vil drepe igjen.

I forrige uke var han i Bergen og holdt seminar for psykologer og psykiatere fra hele Norden i hvordan denne listen best skal brukes.

— Etter mer enn 20 års erfaring med listen, vet jeg at den er helt til å stole på. Det jeg er redd for, er at listen skal bli brukt på feil måte. Derfor er det viktig for meg å holde denne type seminar, sier mannen, som blant annet har lært opp flere av FBIs ansatte i å lage gjerningsmannsprofiler.

Skala fra 0 til 40

Hvert punkt på sjekklisten kan gi fra null til to poeng. Høyeste score er altså 40.

— Alle som ligger over 30 poeng er veldig farlige psykopater. Jeg har møtt tusenvis av psykopater i min karriere, og omkring et dusin av dem har fått 40 poeng, sier Hare, som har mottatt flere høythengende priser for sitt arbeid med psykopater.

I Canada og USA er systemet hans så innarbeidet at flere av de farlige kriminelle selv kjenner det, og vet hvor mange poeng de har.

— Det var en kar som jublet fordi han fikk 25 poeng. Da var han liksom ikke komplett psykopat, men med 25 poeng er du likevel et aldeles fryktelig menneske. Vanlige folk ligger på mellom fire og seks poeng, sier Hare.

Det er usikkert hva som skaper psykopater, men Hares teori er at det er en blanding av gener og miljø. Han er imidlertid sikker på at en psykopat vil måtte leve med sin tilstand livet ut.

— Aggressiviteten og impulsiviteten vil gå noe ned med alderen, fordi testosteronnivået synker, men evnen til å føle for eksempel empati og sorg vil aldri dukke opp, sier Hare.

En prosent av befolkningen

Omkring en prosent av befolkningen er psykopater, like mange kvinner som menn. Flere av dem gjør aldri noe kriminelt, men Hare anslår at blant innsatte ligger andelen psykopater på mellom 10 og 25 prosent.

— Mange psykopater blir behandlet med generell terapi når de sitter i fengsel. Men det har ingenting for seg for dem å snakke om følelser og anger, for det har de jo ikke. Overfor en psykopat hjelper det kun å spille på det rasjonelle. Personen kan for eksempel lære at det lønner seg dårlig å drepe noen, fordi det fører til fengselsstraff. En psykopat kan ikke forstå at det han gjør er fryktelig for de pårørende, sier Hare.

Et av psykopatenes trekk er at de er manipulerende. De kan lenge lure folk til å tro at de slett ikke er psykopater. De fleste av dem er heller ikke i stand til å se at de er psykopater. De tror det er folk i omgivelsene det er noe galt med.

— Jeg lar meg også lure før jeg får ordentlig oversikt over personligheten. Du fremstår for eksempel som sjarmerende, men du kan like gjerne være en stor psykopat, sier Hare.

- Umulig å lure testen

— Men er det mulig for en psykopat å lure hele sjekklisten din?

— Nei, det er umulig. En psykopat vil alltid avsløre seg. Testen baserer seg ikke bare på intervju, men også på en mengde tilleggsopplysninger om vedkommende, sier Hare.

En psykolog i et høyrisikofengsel i Canada ble mistenksom på en del av de innsatte, fordi de begynte å bruke spesielle faguttrykk når de snakket om seg selv. Ved gjennomsøking i fengselet fant vaktene tre kopier av manualen som skal brukes når ekspertene gjennomfører testen.

— Helt nye psykologer ble satt inn for å gjøre testen på de aktuelle fangene. De nye psykologene fikk ikke vite at fangene hadde lest manualen. Likevel scoret fangene akkurat like høyt som tidligere, forklarer Hare.

I tillegg finnes det maskiner som registrerer endringer i hjernen når man konfronteres med ulike bilder.

— Når vanlige mennesker ser for eksempel grusomme drap, flytter blodet seg til bestemte punkt i hjernen. Når psykopater ser de samme bildene, skjer det ingenting, forklarer psykologiprofessoren fra University of British Colombia.

— Hvis man har en psykopat tett innpå seg som venn, kjæreste eller familiemedlem, hvordan lever man beste med dem?

— Det har jeg dessverre ikke noe godt svar på. Det er forferdelig vanskelig å leve med en psykopat. Det beste er å holde avstand til dem, men det kan bli nærmest umulig når forholdet først er etablert, sier Hare.

Redd for represalier

Selv er han bekymret for at han som ansvarlig for testen kan bidra til å holde folk i fengsel i årevis.

— Veldig mange av psykopatene vet hvem jeg er, og hvor jeg bor. Jeg har uttalt meg i utallige tv-program og avisartikler om psykopater. Min kone mener jeg burde holde en lavere profil, men jeg er vel for gammel til å bry meg lenger. Dessuten tror jeg at psykologene som setter poengene har større grunn til bekymring, sier Hare.

Han fikk interesse for psykopater etter at han hadde jobbet åtte måneder i et høyrisikofengsel like utenfor Vancouver tidlig i karrieren. Flere av dem manipulerte, lurte og truet ham, og han ville finne ut mer om denne type personlighet.

— Det er veldig viktig å få oversikt over de farligste psykopatene, slik at vi vet hvordan vi skal takle dem. Flere dommere og politifolk burde komme på mine kurs, slik at de vet mer om hvem de har med å gjøre. Samfunnet kan selvfølgelig lære om slike folk gjennom egen erfaring, men erfaringene kan bli svært dyrekjøpte, sier Hare.

FARLIG KUNNSKAP: Professor Robert Hare har laget en sjekkliste som definerer psykopater.
FOTO: EIR STEGANE