Leder i Bjørgvin bispedømmeråd, Magne Skjeldal, avviser at utsettelsen har med kvinnesyn å gjøre.

– Det dreier seg om at vi må finne den rette til stillingen. Et flertall i rådet ønsket å ta en runde til for å sette seg bedre inn i kvalifikasjonene til flere på søkerlisten, sier han.

– Skjer dette ofte?

–Det er ikke vanlig, men tilsettingsreglene åpner for at det kan gjøres på denne måten, og det har skjedd to-tre ganger i min ti år lange periode i bispedømmerådet. Hvem som til slutt blir ansatt, er fortsatt et åpent spørsmål. Ansettelsen skal skje på neste møte i bispedømmerådet 23. august, sier Skjeldal.

Heller ikke Egil Morland, medlem i bispedømmerådet, vil gå god for at konflikten har sammenheng med kvinnediskriminering.

– Dette er ingen kjønnskamp, selv om enkelte later til å oppfatte det slik, sier han.

– Men hvorfor er det aktuelt med en ny tilsettingsrunde?

– I dette tilfellet var det snakk om uvanlig mange og godt kvalifiserte søkere. Når førstemann på listen trakk seg sent i prosessen, var det ikke unaturlig å ta en ekstra intervjurunde med en del av de gjenstående på søkerlisten. I alt var det snakk om å intervjue om igjen ikke bare en, men flere av søkerne, for å få et best mulig bilde av deres kvalifikasjoner.

– Er dette vanlig prosedyre i ansettelsessaker når den innstilte trekker seg?

– Nei, men det hender, og årsakene kan være ulike. Man kan ikke ansette en prest i den norske kirke uten at man først har gått grundig gjennom alle søknader og vurdert alle kandidater for å finne den best kvalifiserte. Det er den prosessen vi er inne i nå, sier Morland.