• Oljesølet fra «Rocknes» var alvorlig for noen sjøfuglarter. Men samlet sett var oljeutslippet ingen katastrofe for sjøfuglbestanden i området.

TOR LEIF PEDERSEN Biolog Stein Byrkjeland ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland, sier dette til Bergens Tidende.

Byrkjeland har de siste tre årene ledet et omfattende sjøfugl-prosjekt på Vestlandet. Han har derfor et omfattende tallmateriale blant annet for de ulike sjøfuglbestandene i området som ble rammet av oljesølet fra «Rocknes»-forliset. De siste dagene har han fulgt oppsynsbåten «Skarv» omkring i Hjeltefjorden og på vestsiden av Øygarden for å vurdere tilstanden blant sjøfuglene opp mot de data han har fra tidligere.

Lokalt tap

Byrkjeland slår fast at oljen fra «Rocknes» ikke ble en katastrofe for sjøfuglene:

— I den nærmeste tiden etter forliset, registrerte vi rundt 1000 sjøfugler som var så tilgriset at vi regnet med de ikke ville klare seg. Selv om dette er alvorlig nok, betyr det ikke at noen arter er truet som følge av oljesølet. Det som er gått tapt, har vært lokalt og har ikke negativ betydning for bestanden av de ulike artene langs vestlandskysten, sier Byrkjeland.

— Tjelden er på vei til kysten for å hekke. Er du bekymret for denne arten?

Usikkert om tjelden

— Tjelden som overvintrer i England og Wales, kommer nå til våre kyststrøk. Disse fuglene beiter i strandsonen. Jeg er spent på om den vil slå seg ned i det området som er forurenset av olje. Men den har en mulighet til å komme seg vekk fra de oljeforurensete områdene. Jeg er ikke bekymret for tjeld-bestanden, selv om enkelte individer trolig vil få problemer med oljen, sier Byrkjeland.

— Utenfor det området som ble direkte berørt av oljeforurensningen fra «Rocknes», ser det ut til at sjøfuglbestanden er som normalt, sier Byrkjeland.

Han forteller at han ut på våren vil ha klar en rapport om virkningen av oljesølet etter forliset. Den vil omfatte alle de aktuelle delene av Hordaland og Sogn og Fjordane.

BADET I OLJE: Oljeforurensningen etter «Rocknes»-forliset gikk hardt ut over sjøfuglene, men samlet sett var utslippet ingen katastrofe for sjøfuglbestanden i området.<br/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ
ØRJAN DEISZ