— Det er så langt ingenting som tyder på at noen har gjort noe straffbart, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen ved vold- og sedelighetsseksjonen i Hordaland politidistrikt til BT.

Politiet ble rutinemessig koblet inn da kvinnen og barnet hennes døde på sykehuset for snart fjorten dager siden.

Så langt er det ikke igangsatt full etterforskning fordi obduksjonsrapporten fra Gades institutt ikke er klar. Den foreløpige undersøkelsene der viser derimot at dette dreier seg om et dypt tragisk og sjelden medisinsk tilfelle.

— Ut fra de opplysninger vi har fått tyder alt på at Haukeland har gjort hva de kunne i situasjonen som oppsto, sier Lian Mathiesen.

Politiet avventer med å iverksette videre etterforskning inntil den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

Kvinnen skal ha vært pasient ved Haukeland Universitetssykehus i noen dager da problemer oppsto. Legene oppdaget at fosterlyden fra det ene barnet forsvant. Hva som videre skjedde, vil verken helsepersonell eller politiet si noe mer om, bortsett fra at det dreier som et medisinsk tilfelle som svært sjelden oppstår.

FOTO: HELGE SKODVIN