Men Johannes Kolnes, administrerende direktør i HelseFonna, hvor Odda Sjukehus hører til, kan ikke se helt at regjeringserklæringen betyr mye verken fra eller til.

— Jeg hadde ikke ventet noen forandring, sier Kolnes.

Han sier at uttalelsene fra den forrige regjeringen var helt identiske med gårsdagens «nyhet».

— Det er et viktig signal fra en flertallsregjering, at den gir rom for å fortsette med lokalsjukehusprosjektene. Det er positivt for oss, og ser frem til stabil periode. Men jeg kan ikke se at dette betyr noen forandring. Vi får avvente de neste detaljene, sier Kolnes.

— Men jeg må finlese erklæringen før jeg kan si mye mer

Derimot var Kolnes mer spent i forhold til hvordan styrene skulle settes sammen.

— At man nå skal ha et flertall av politikere i styrene, en grei variant. At en ikke blir rent politisk styrt, er et spennende alternativ - eller kanskje man heller skal kalle det et kompromiss, sier Helse Fonna-direktøren.

Som slett ikke har vært bekymret for at sykehuset i Odda ville bli nedlagt.