Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fra Hedmark mener distriktene trenger nye statlige arbeidsplasser mer enn hovedstaden.

– Vi ønsker å begrense veksten, og fordele den utover Norge, slik at ny virksomhet kan skape positive ringvirkninger og skape arbeidsplasser og muligheter for gode utviklinger i flere deler av landet, sier Vedum til NRK.

I valgkampen for fire år siden gikk Senterpartiet inn for å flytte 6000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Slik gikk det ikke. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i løpet av denne stortingsperioden har rundt 40 arbeidsplasser blitt flyttet ut av Oslo, mens rundt 1900 nye har kommet til.

Nå er det nok, mener partiet, som vil legge nye statlige jobber utenfor Oslo. Om nye stillinger skal tilfalle hovedstaden, må andre arbeidsplasser ut.

– Hvert eneste departement skal få som arbeidsoppgave å se på nye ansettelser og holde det nede, og hvis man ser det blir mange nye over tid, så må man skissere et modell for å flytte ut annen type virksomhet slik at vi klarer å få en balansert utvikling i Norge sier Vedum.