Dermed må dagsentrene planlegge sine aktiviteter innenfor rammen av de vedtatte budsjettene. Kun hvis brukere og pårørende av dagsenteret godtar det, skal det kunne tas egenandeler for å gjennomføre fritidsaktiviteter og lignende.

Byrådet foreslår å spytte i 300.000 kroner ekstra for å begrense bruken av egenandeler.