• Før i tiden var det større muligheter til å få tilgivelse for overskridelser. Men vi har jo fått klar beskjed fra ministeren om at sykehusene skal holde budsjettene.

Det sier klinikksjef ved Psykiatrisk klinikk, Kristin Jordheim Bovim.

— Vi har en presset situasjon. Problemet er at det kom for brått på. Det er vanskelig for de ansatte og pasientene som må omstille seg fortere enn de egentlig har godt av. Det er en generell følelse av fortvilelse, sier hun.

Men det var ingen andre steder å spare inn, mener Bovim.

— Det er det som er problemet. Men når vi først måtte gjøre noe, er dette i tråd med det som ligger i føringene for langtidsrehabilitering, sier Bovim.

Tvangsmulkt

En av årsakene til sparebehovet er at det er brukt midler til å styrke driften ved Sandviken sykehus. Tidligere i år hang trusselen om tvangsmulkt over sykehuset på grunn av at pasienter hadde måtte ligge i korridorene. Nå er korridorproblemet borte.

Klinikksjefen tror at overføring av denne type pasienter til de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) uansett ville kommet.

— Den funksjonen som Blåbærlia har hatt, er gradvis blitt overtatt av DPSene, sier klinikksjefen.

- Mye skryt

Hun beskriver pasientene på Blåbærlia som den tilbaketrukne, rolige typen som strever med det sosiale og det å tilpasse seg samfunnet.

— Dette er jo mennesker med livslang sykdom. Alle er enige om at disse trenger alt de kan få av tilbud. Blåbærlias funksjon har vært å hjelpe dem tilbake, og tilbudet har fått mye skryt opp gjennom årene, sier Bovim.