I sin sluttprosedyre i Bergen tingrett torsdag stilte kommunens prosessfullmektig, advokat Eirik Tertnes, en god del spørsmål om skadene på bygningen i Ladegårdsgaten.

De vel 70 beboerne i Ladegårdsgaten 65-76 krever 110 millioner kroner i erstatning fra kommunen etter at gården de bor i har fått store setningsskader. De mener en avløpstunnel bygd på slutten av 90-tallet er årsaken til skadene. Men dette erstatningskravet er ikke Bergen kommune enig i.

I enden av traseen

Tertnes lurte blant annet på hvorfor bare denne bygården har fått så omfattende skader av avløpstunnelen.

— Hvorfor har ingen andre bygninger over tunnelen skader? Og jeg spør meg hvorfor de største skadene er kommet på en bygning som ligger helt i enden av traseen, prosederte Tertnes.

I prosedyren snakket kommunens prosessfullmektig mye om at bygningen allerede ved byggetidspunktet på 1920-tallet var dårlig fundamentert. Så dårlig fundamentert at byggemyndighetene den gangen ikke ville godkjenne måten det var gjort på.

— Den er bygd på organisk materiale, sa Tertnes.

Dette førte igjen til at gården over tid har fått omfattende sprekker og skader.

Alltid problemer

Videre i sin prosedyre dro advokaten frem flere vitneforklaringer fra retten som har forklart at Ladegårdsgaten 64–76 i mange tiår har slitt med sprekker og skader.

— En av de tidligere beboerne forklarte at han en gang tidlig på 90-tallet hadde hatt gjester som hadde kommentert det skjeve gulvet på soverommet. Og både gjennom 70- og 80-tallet forteller styrereferat om sprekker på bygningen, prosederte Tertnes.

Han fant det også spesielt at det gikk elleve år fra tunnelen ble bygget til beboerne fremmet sitt erstatningskrav. Han mente styret unnlot å gjøre noe med en prekær situasjon som var oppstått allerede på midten av 90-tallet, og at dette ikke kunne være kommunens ansvar.

— Vi er ikke et reserveforsikringsselskap, sa han.

- Privatetterforsker

Tertnes sådde også sterk tvil om integriteten til beboernes sakkyndige, Jann Atle Jensen i Multiconsult, som han mente gikk langt utover sine fullmakter i sine rapporter om gården.

— Han opptrer som privatetterforsker, setter seg i dommerrollen, og feller dom over kommunen, mente Tertnes.

En rekke av beboerne i bygården var også til stede på rettssakens siste dag. Flere av dem lurte på hvorfor kommunen nå sådde tvil om Jensen, siden de bruker han som fagperson i mange saker.