• Jeg er nokså overbevist om at våre skuespillere ikke er blitt avslørt en eneste gang.

Det sier Bergljot Baklien. Hun er prosjektleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

Hun mener bruken av skuespillere gjør det mulig å få frem informasjon som forskerne ellers ikke ville fått.

— Dette er brukt i stort omfang i både Sverige og Finland. Vi har vært glade for påpekningen vi fikk fra den forskningsetiske komiteen. Det har ført til at vi har måttet jobbe mye med de etiske utfordringene rundt dette.

— Ligger det et ønske om et dårlig resultat bak undersøkelsen, slik Bente Bentzrud ved Café Opera sier?

— Nei. Det hadde vært kjempehyggelig for både oss og vår oppdragsgiver, Sosial- og helsedirektoratet, om tallet var mindre.

Derimot er Baklien enig i at rapporten inneholder få observasjoner, slik Best Consultings rapport til NHO Reiseliv beskriver.

— 55 utesteder er ikke veldig mye. Det skal ikke mange serveringsnekt til før prosenten stiger betraktelig. Samtidig er det en bra dekning i forhold til tallet på uteplasser i Bergen sentrum.