Det er Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA som melder at influensaviruset har mutert. Dermed beskytter ikke årets vaksine like godt som tidligere, skriver CNN på sine nettsider.

52% av de 85 virusprøver som ble samlet inn i oktober var annerledes enn de virusstammer som er inkludert i årets vaksine, ifølge CDC.

Norsk vaksine effektiv

Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har testet 1180 prøver for influensa i år. De fant 14 prøver med virus.

— Dette er forsvinnende lite, og forteller at influensasesongen ikke er i gang i Norge, sier professor Elling Ulvestad, avdelingssjef ved mikrobiologisk avdeling ved sykehuset.

Han mener årets influensavaksine som tilbys i Norge, vil være effektiv.

Lokale forskjeller

— Det er lokale forskjeller i influensastammen fra land til land. Derfor kan en vaksine som ikke beskytter i USA, beskytte med god effekt i Norge, sier Ulvestad og legger til:

— Jeg tror vi treffer godt med to av de tre virusstammene som er i den "norske" vaksinen.

Mange dødsfall

Hvert år dør rundt 800 personer i Norge av influensa.

— Det er viktig at de som er i risikogruppene, for eksempel hjerte- og lungesyke, tar vaksinen, sier han.

Ulvestad regner med at årets influensa kommer for alvor i januar neste år.