RUNE CHRISTOPHERSEN

— Dersom noen ikke husker seksuelle overgrep, men plutselig får klare minner om dette mens de går i terapi, så er det all grunn til å være skeptisk, sier Magnussen.

Kritiserer psykologer

Bergen tingrett har frikjent en 60 år gammel mann for incest mot to av sønnene. Retten mener psykologene som behandlet guttene burde hatt et bredere perspektiv i terapien.

De to fornærmete hadde store psykiske skader. «De sakkyndige synes imidlertid ukritisk å ha lagt til grunn at dette skyldes de påståtte seksuelle overgrepene fra faren», heter det i dommen.

Retten mener psykologene burde undersøkt om årsaken til problemene kunne være den vanskelige familiesituasjonen.

Svein Magnussen er professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo, og har blant annet bygd opp en forskergruppe i vitnepsykologi. Han er også medlem av gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Han påpeker at de fleste som blir utsatt for seksuelt misbruk eller andre overgrep, vil huske dette godt.

— Forskning viser at slike traumatiske erindringer som hovedregel ikke blir fortrengt. Tvert imot blir de fleste plaget mye av minnene, og husker dem bedre enn de ønsker. Hvis man går i terapi og plutselig får forestillinger om tidligere overgrep, kan det være grunn til å tro at det dreier seg om falske minner, sier Magnussen.

Ny forskning

Han understreker at han ikke kjenner denne konkrete saken, men at han uttaler seg på generelt grunnlag.

— Hvor kommer myten om at incestofre ofte fortrenger overgrep fra?

— Det vi trodde før, viser seg å ikke stemme. Ny forskning viser at et stort flertall av dem som har hatt grusomme opplevelser, enten det gjelder overlevende etter holocaust eller ofre for tortur og seksuelle overgrep, vil huske dette, selv om det kan være fragmentarisk og usammenhengende.

Den frikjente farens forsvarer, advokat Nils E. Tangedal, mener det ville vært galskap å dømme på grunnlag av fortrengte minner, når det ikke finnes andre kontrollerbare bevis.

— Det ser ut til at psykologene bestemte seg for at det hadde funnet sted seksuelt misbruk, uten å være åpne for andre forklaringer. Det kan ha skapt minner som ikke var der. Men jeg tviler ikke på at sønnene faktisk trodde at dette hadde skjedd, sier Tangedal.

«Overgrep sannsynlig»

Til tross for kritikken mot de sakkyndige, mener retten det er sannsynlig at sønnene ble utsatt for overgrep. «Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å statuere ansvar i strafferettslig sammenheng», heter det i dommen. Sønnene ble heller ikke tilkjent erstatning.

Bistandsadvokat for de to sønnene, Kari Hjortås, mener psykologene har gjort en meget god jobb.

— De ga klart uttrykk for at de problemene mine klienter hadde, er meget vanlige når det er snakk om seksuelt misbruk. De avviste at årsaken kunne være den vanskelige familiesituasjonen. Jeg har hatt flere liknende saker hvor de fornærmete ikke husker overgrepene før det har gått flere år, sier Hjortås.

Hun er overrasket over dommen, og håper den blir anket. Det skal statsadvokat Randi Gabrielsen ta stilling til i neste uke.