Dei første ti månadane i fjor var det 35 dødfødslar ved Kvinneklinikken i Bergen. Det er femten fleire enn i same periode året før.

Professor Lorentz Irgens ved Medisinsk fødselsregister meiner at denne auken er for stor til å vere tilfeldig, og på grensa til å vere statistisk signifikant. Det er heller ikkje registrert liknande auke ved andre norske fødeavdelingar.

— Det er absolutt grunn til å sjå nærare på desse tala frå KK. Dødfødsel er ein sjeldan tilstand, og ein slik variasjon er ikkje tilfeldig, seier Irgens til BT.

- Svært høge tal

Førre veke skreiv BT at det i tillegg har vore seksten tilfelle av dødfødslar på KK berre mellom 3. desember i fjor og 6. februar i år.

— At dette er eit svært høgt tal, er det ingen tvil om, seier Irgens.

Han meiner at dei mange dødfødslane kan skuldast infeksjon, anten på grunn av virus eller bakteriar. Eller endra sjukehusrutinar i tilfelle der fosteret har døydd etter at mor kom på sjukehuset.

— Men dette er berre spekulasjonar. Dette må avdelinga sjølv sjå nærare på.

KK går no gjennom kvart einaste tilfelle av dødfødslar det siste året. Irgens trur også at svaret ligg i journalane.

- Ingen grunn til å vere redd

Avdelingsoverlege på fødeavdelinga ved Haukeland universitetssykehus, Per E. Børdahl, seier at han ikkje sikker på om auken er tilfeldig før KK har sett nærare på journalane og prøvesvara:

— Det som er viktig no er å gå gjennom alle journalar, og sjå om det er auke i noko spesielt. Det er det vi gjer no. Eg vil ikkje gjette på årsaker før vi har undersøkt dette materialet grundig.

KK har fått fleire oppringingar frå gravide som er blitt urolege etter BT-oppslaget førre måndag.

— Ein del menneske er blitt redde, men det er det ingen grunn til. Tala er likevel ikkje så høge at det er grunn til at gravide i Bergen og Hordaland skal vere engstelege for sitt eige svangerskap.