— Jeg ønsker lojalt å følge opp bystyrets vedtak, men jeg har ikke så stor tro på registeret, sier Mæland.

Registrering er en frivillig sak; det finnes ingen hjemmel for å lovpålegge det. registrering. Registeret blir derfor ikke fullstendig.

Mæland reagerer ikke på at noen velger å reservere seg mot registrering.

— Det er liten interesse for dette, folk oppfatter ikke dette som viktig og da kan man ikke klandre folk. Man må heller klandre ordningen, etter min mening, sier Monica Mæland.