Det sier kirkeverge Odd Normann Thormodsæter til Kystradioen.

Menighetsrådene i Øygarden har sammen med Øygarden Kirkelige fellesråd gått ut med en uttalelse der de gir støtte til Kappellan Michal Møgster i Hareid, som har møtt motstand etter at han har nektet biskop Rosemarie Køhn å tale på en gudstjeneste.

Menighetene mener at Møgster både formelt og teologisk var i sin fulle rett til å nekte Biskop Køhn å tale.

NTB/SCANPIX