— Jeg tror ikke dette er veien å gå. En til to prosent av investeringene til bedriftene her ute vil uansett ikke monne noe særlig i forhold til et så stort prosjekt, der vi snakker om flere milliarder kroner. Jeg har mer tro på sponsing av kortsiktige tiltak for å bedre trafikkutfordringene her ute. Vi har allerede fått på plass lokale bussruter, og er i dialog med flere aktører angående en båtrute mellom Bergen og Ågotnes, sier han.

Vil betale lokale tiltak

Bedriftene arbeider også med tiltak for å bedre veiene fra basen og opp til hovedveien.

— Flere av bedriftene her ute har utenlandske eller nasjonale eiere, som i stedet for å være med på å betale for Sotrasambandet, kan etablerere andre løsninger utenfor vår region dersom de må. Disse bedriftene vil slite med å få igjennom slike løsninger hos sine respektive hovedkontorer i inn- eller utland, men vil nok lettere kunne akseptere tidlig bompengeinnkreving, sier Andreassen.

Han er ikke enig i resonnementet om at vekst og utvikling er med på å skape trafikkproblemene, med den følge at næringslivet dermed skal ta større ansvar for finansiering av offentlig infrastruktur.

— Jeg klarer ikke å se på det at bedriftene her ute vokser som et problem. Vår næring skaper enorme verdier for samfunnet og bidrar allerede betydelig gjennom skatter og ulike former for avgifter. Det er ikke næringslivet sin oppgave å finansiere sambandet, men vi stiller oss som sagt positive til bompengeløsninger, sier han.

Stor økning i arbeidsplasser

I dag er det 4000 arbeidsplasser på Ågotnes fordelt på rundt 300 bedrifter. Det er forventet en vekst på rundt 2000 arbeidsplasser innen år 2017. Derfor har Andreassen stor tro på at dette vil bli prioritert i Nasjonal Transportplan.

— Både Fylkespolitikerne, politikerne i Bergen og Fjell er enig om at dette skal prioriteres. Dette er også en prioritert samferdselssak for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), både i 2012 og 2013. Jeg har stor tro på at vi vil se sambandet ferdig i 2020/2021, men i dag må vi bruke tid på å se på kortsiktige tiltak for å bedre trafikken her ute på kort sikt. Noe må gjøres nå, for at ikke bedriftene skal miste smarte hoder og slite med å rekruttere ansatte i fremtiden. Dette er et stort samtaleemne rundt lunsjbordet på bedriftene her i dag, sier han.