— Vi er klar over at leiegården er i veldig dårlig stand. Men samtidig sliter vi med å finne bolig til enkelte av klientene våre. Når folk er utvist fra alle hospitsene i byen, er det vanskelig for oss å ta kontakt med en husvert som leier ut en OK leilighet, sier sosialsjef Gitle Lunde i Sandviken.

I dag dekker sosialkontoret oppholdet for flere av beboerne i leiegården. Bare en gang kan Lunde huske å ha frarådet en sosialklient å flytte inn der.

— Det var en psykisk syk person som vi mente ikke helt var i stand til å vurdere stedet selv, forteller sosialsjefen.

Ingen kvalitetskrav

Kommunen har uansett ingen ansvar for å sikre at leilighetene de tilbyr sosialklientene holder en viss kvalitet.

— Når det gjelder vanlige leieforhold er det slik at den enkelte person inngår en leiekontrakt med utleier. Hvis vedkommende er uten midler, får han sosialhjelp til å dekke bokostnadene. I disse tilfellene går vi i utgangspunktet ikke på hjemmebesøk for å vurdere den enkelte leilighet, sier sosialsjef Jostein Hestnes i Åsane.

For hospitser, derimot, som opererer med døgnpriser, er saken en annen. Der inngår kommunen kvalitetsavtale med eierne, for å forsikre seg om at beboerne sikres en minimumsstandard.

- Blant de dårligste

Begge sosialsjefene erkjenner at det er mange sosialklienter i Bergen som ikke har tilfredsstillende boforhold i dag.

— Leieprisene er stigende og det kan være vanskelig for mange å komme inn på leiemarkedet fordi de har dårlig betalingsevne, sier Jostein Hestnes.

Ifølge Gitle Lunde er leiegården i Von Der Ohes vei en av de aller dårligste i byen.

— Men jeg har forståelse for at det er vanskelig for eieren å vedlikeholde stedet. En del av beboerne er personer som for så vidt ikke klarer å bo noe annet sted. Det er litt av grunnen til at det ser ut som det gjør, sier sosialsjefen i Sandviken.

Som for øvrig mener at huseieren kanskje bør revurdere ordningen med felles trappevask.