• Jeg opplever det som veldig skremmende at folk bare har kjørt forbi uten å hjelpe da Christoffer Steen lå innesperret i bilen og ikke kunne komme seg ut.

Det sier fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk i Hordaland til Bergens Tidende.

Aase tror ikke at en slik holdning er vanlig blant folk flest.

— I mine 18 år i Trygg Trafikk har jeg bare to ganger hørt om at noe slikt som dette har skjedd, sier han.

Politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård ved ungdomsseksjonen i Hordaland politidistrikt er også av den overbevisning at slike ting hører til sjeldenhetene.

- Unntakstilfelle

— Jeg har ikke hørt om noe slikt tidligere. Min erfaring er at når det skjer ulykker både i veitrafikken og på sjøen, er folk raske med å komme til unnsetning, sier han.

Politioverbetjenten peker på at ungdom i dag lærer de mye om førstehjelp når de skal ta førerkort.

— Dermed er de i stand til å kunne yte hjelp. Inntil det motsatte er bevist, velger jeg å tro at et slikt tilfelle som det som skjedde i Bjørgeveien er et unntakstilfelle, sier Losnegård.

Lovbrudd

Arne Aase sier at de som kjørte forbi 19-åringen i bilen på Bjørgeveien uten å hjelpe ham, har begått et lovbrudd. Ifølge veitrafikkloven har alle som blir vitne til en ulykke plikt til å hjelpe.

— Når vi er rundt på skoler og foreninger og snakker med ungdom og andre om trafikk, snakker vi mye om hvor viktig det er å bry seg. Men jeg møter også den holdningen blant folk at det er mange som er redd for å bli innblandet i noe. De frykter for at de kan få ubehageligheter i ettertid. Kanskje må de møte opp her eller der og forklare seg, og det har de ikke tid til, hevder de. For å hindre at slike holdninger får bre om seg, er det viktig at vi fortsetter å snakke om å ta vare på hverandre, sier fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk i Hordaland.