• Det er ikke uvanlig at Statens Byggtekniske etat varsler firmaer innen bygningsbransjen om tilbaketrekking av godkjenning for ansvarsrett.

Det sier rådgiver Tor Halvorsen i BE til Bergens Tidende. Halvorsen vil ikke kommentere saken Conradi AS har gående med BE.

Men på generelt grunnlag sier Halvorsen dette:

— Kommunene fører tilsyn med firmaene som har sentral godkjenning for ansvarsrett. Hvis de finner avvik fra plan- og bygningsloven, rapporterer de til oss i BE. Vi går da inn og vurderer kompetansen og de systemer foretakene opererer med. Det kan ende med at vi varsler om tilbaketrekking av sentral godkjenning for ansvarsrett. Foretakene blir bedt om å redegjøre. I mange tilfeller blir forholdene rettet opp og sakene henlagt. I en del saker trekker vi tilbake godkjenningen, sier Halvorsen.

— Er det vanlig at branntekniske rådgivningsfirma får trukket tilbake godkjenningen?

— Det foreligger det ingen statistikk over, sier Halvorsen.

— Conradi AS er bekymret over hvordan kommuner om andre involverte praktiserer plan- og bygningsloven i byggesaker?

— Det vil jeg ikke kommentere fordi vi nå har saken til Conradi AS til behandling, sier rådgiver Tor Halvorsen.