— Det er likevel sjelden vi opplever slikt som skjedde i Sveio, sier Hollund om mandagens dramatikk ved Sveio Bufellesskap KF. En 17-åring og to andre ungdommer hentet ut en 16 år gammel jente fra barnevernsinstitusjonen med balltre og finlandshette.

Hollund er rådgiver ved Justis- og forvaltningsavdelingen hos Fylkesmannen. Hun har gjennom ti år ført tilsyn med Hordalands nærmere 40 barnevernsinstitusjoner.

- Langt ute på landet

Like før jul gjennomførte de et tilsyn ved Sveio Bufellesskap KF uten at det var noen merknader eller avvik.

— De har et godt personale, gode strukturer og rutiner, men jeg konstaterer at det ligger langt fra folk. Det er vel det mest avsidesliggende vi har i Hordaland, sier Hollund om bofellesskapet på den nedlagte gården Lindøy lengst sør i Sveio.

Hun tror plasseringen kan virke både positivt og negativt på ungdommer. Det kommer an på om institusjonen er flink til å få ungdommene med på fritidsaktiviteter.

  • For noen er det sikkert bra at de ikke kan stikke ut døren og rett tilbake til sitt gamle miljø, men det er ingen trend i dag at slike institusjoner skal ligge langt ute på landet.

Hun viser til det nyåpnede Bergens Ungdomssenter som skal være et tilbud for de mest vanskeligstilte ungdommene fra både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det ligger sentralt i Bergen.

Tvangsplasserte

Hollund anslår at Hordaland i dag har oppunder ti ungdommer med store atferdsproblemer. De har kombinerte problemer og har ofte opplevd omsorgssvikt, rus og kriminalitet.

Rømming fra barnevernet er ikke uvanlig blant disse, særlig ikke den første tiden i institusjon.

— Mange vil ikke være der. De er tvangsplasserte og kommer ofte fra forhold der det ikke har vært orden og struktur. Det blir for stramt for dem å ha et dagligliv som er regulert, forklarer Hollund.

— Hvilke oppfølging får de etter de er 18 år?

— Da kan de ikke lenger holdes med tvang i en barnevernsinstitusjon. Hvis de ønsker det, kan de får videre oppfølging, men de som fortsetter å rømme vil ikke ha noe med barnevernet å gjøre, sier Hollund.