— Det er ikke uvanlig at steinlast siger litt etter at en begynner å bevege båten. Da legger båten seg litt på ene siden. Det kompenseres ved å ta inn ballast, forklarte Tangedal.

Dommer Ove Kjell Hole spurte Tangedal om han kunne vurdere stabiliteten til "Rocknes" på ulykkesseilasen, ut fra det som er kjent om hvilke lastemengder båten hadde om bord. Det ønsket ikke Tangedal å spekulere i.

— Vi vet ikke hvor mye ballast som ble tatt. Men ut fra det som er tatt om bord, kan det høres ut som at det var en normal lasting på Eikefet, svarte Tangedal.

— Har du opplevd noen liknende krenging eller ustabilt skip?

— Ja, at jeg har opplevd krenging er helt klart. Men det er en klar definisjonsforskjell på krenging og ustabilitet.

— Har du opplevd ustabilitet?

— Nei, jeg har aldri vært i en situasjon hvor jeg har følt at båten var ustabil, sa Tangedal.