— Ethvert forvaltningsvedtak kan prøver for retten, sier lederen av Stortingets kontrollkomité, Ågot Valle, til BT.

Moren må få en rimelig, ikke lang, frist til å reise rettssak mot Staten før utkastelsesvedtaket gjennomføres. Blir saken reist, må rettskraftig dom avventes.

Ågot Valle håper at statsminister Kjell Magne Bondevik vil sørge for at Utlendingsnemnda omgjør vedtaket.

— Ble ikke denne nemnda opprettet for å unngå at enkeltsaker blir tilfeldig avgjort etter press fra politikere og publikum?

— Jo, og for å øke asylsøkernes rettssikkerhet, sier Valle sarkastisk.

— Kan noen overprøve nemndas vedtak?

— Blir en sak opprørende nok, så finner de en løsning, sier Ågot Valle.