— Det er ikke unaturlig at den siste tidens hendelser får konsekvenser for ledelsen i Helse Bergen. Da tenker jeg først og fremst på Kristina-saken. Det er all grunn til at Helse Bergen går grundig gjennom sine rutiner etter den saken, sier byrådslederen til BT.

Hun har vært kritisk til måten Helse Bergen håndterte forholdet til Kristinas far, Oddmund Hjartåker, på.

— I tillegg har selvsagt økonomien vært en stor belastning. Der har vi jobbet sammen med Bogsnes, og jeg har stor respekt for jobben hun har gjort der, sier Mæland.

Tidligere ordfører og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har samarbeidet tett med Bogsnes. Hun ble overrasket da hun hørte om avgangen i går.

— Jeg har kjent henne i mange år og alltid synes hun var en dyktig leder. Vi må bare respektere den beslutningen hun har tatt, sier Strøm-Erichsen.

Helseminister Sylvia Brustad ville i går ikke kommentere Bogsnes' avgang overfor BT. Departementet opplyser at ansettelse av direktør er en sak for styret i helseforetaket, og ikke noe som ministeren blander seg inn i. Den samme beskjeden ga helseministeren litt tidligere på dagen, da direktøren ved St. Olavs Hospital i Trondheim gikk av.