Det sier informasjonsansvarlig Liv Kjølseth i Det norske råd for kurdernes rettigheter.

Hun kjenner til flere liknende eksempler der utflyttede kurdere som har uttalt seg kritisk om styresettet blir arrestert når de kommer tilbake til Kurdistan.

Blant annet har dr. Kemal Said Ghader fra Østerrike nylig blitt dømt til 30 års fengsel i Kurdistan.

Ghader har gjennom flere artikler på internett rettet sterk kritikk mot navngitte ledere i Nord-Irak. Myndighetene i Kurdistan har oppfattet kritikken som ærekrenkende.

– De kurdiske regionale myndighetene har en linje i forhold til å forsvare seg og sin politikk, som ikke alltid samsvarer med demokratiske prinsipper slik vi kjenner dem i Norge, sier Kjølseth.

Hun mener det ikke er unaturlig at politisk aktive kurdere i Norge har kontakt med meningsfeller i Kurdistan.

– Men at folk blir arrestert på bakgrunn av slik kontakt, i strid med menneskerettighetene, er veldig uheldig. Det tjener ikke kurdernes sak.

Leder for Politiets Sikkerhetstjeneste i Hordaland, Steinar Karlsen, vil ikke uttale seg om hvor stort problemet er.

– Men vi er kjent med at en del kan ha politiske motsetninger som de tar med seg når de kommer til Bergen. Slike saker er veldig vanskelig å etterforske, ikke minst hvis man skal begynne å nøste i forbindelser til Kurdistan, sier Karlsen.

Han mener likevel at politiet må prioritere slike anmeldelser.

– Dette er saker som må prioriteres høyt både i PST og ellers i politiet. Mennesker som har fått opphold i Norge skal oppleve at det er trygt her, og skal ikke måtte bekymre seg for slik behandling dersom de reiser tilbake til hjemlandet.