— Jeg er overrasket. Det er en fin måte å si det på. Jeg hadde egentlig trodd dette skulle ende i noe annet. Dette er ikke med på å stryke tilliten til et allerede svekket politi, sier han.

- Ansvarspulverisering

— Jeg synes dette er alt for dårlig. Jeg synes nesten det er en tilsløring av de uheldige konsekvensene av et slikt dårlig arbeid når de velger foretaksbot og ikke gå på enkeltpersoner.

- Kan man ikke også se det på en annen måte, nemlig at dette er en kritikk som slår bredere og dermed rammer hele politiet?

— Joda, det er jeg for så vidt enig i. Men man skal liksom alltid «lære av sine feil». Jeg kan aldri erindre å ha sett at det er noen som gjør det. Det får ikke noen konsekvenser, og det har aldri fått særlige konsekvenser når politiet gjør feil. Det blir liksom ansvarspulverisering. Folk i andre yrkesgrupper som er grovt uforstandige i tjenesten mister faktisk jobben.

Reaksjonene på nett viser at det er mange som føler det samme som Trellevik. Én av dem er skribent og samfunnsdebattant Aslak Nore. Like etter avgjørelsen ble kjent, skrev han på Twitter:

«Velkommen til Norge - landet der ekstrem uforstand i tjenesten som politi ALDRI får konsekvenser for involverte».

- Viktigst at det ikke skjer igjen

Nåværende Sund-ordfører Kari-Anne Landro er mer forsiktig.

— Jeg registrerer at Spesialenheten mener det er gjort noe uregelmessig, og at det er snakk om straffbare forhold, siden de har gitt bot.

Størrelsen på boten, og hvorvidt Spesialenheten også burde ha straffeforfulgt enkeltpersoner, synes hun det er vanskelig å ha noen klar formening om.

— Jeg regner med politimesteren vil ta dette opp til vurdering. Jeg forstår også at dette med personellmessige konsekvenser heller ikke er avgjort internt ennå, sier Landro.

Hun legger til:

— Jeg har tidligere sagt at jeg forventer at man lærer av dette. Man kan diskutere straff opp og ned i mente, men det viktigste er at dette ikke skjer igjen.

REAGERER: Ove Trellevik, tidligere ordfører i Sund kommune, nå stortingsrepresentant for Hordaland.
Odd E. Nerbø