– Ikke ta fra oss læreren vår. Hun er så flink til å lære fra seg, og i tillegg veldig snill og grei, ber Celine Nord Tøkje og Beate Gokstad Eng.

Vikaren deres, Guro Kvam, er blant dem som mister jobben fordi skolen må innskrenke tilbudet til barn med redusert hørsel.

– Jeg liker meg godt her, og har lyst til å fortsette, sier Guro Kvam.

Skaper uro

Men slik ser det ikke ut for å gå. Staten har bevilget nesten 4,5 millioner mindre til driften for neste skoleår enn det inneværende. Det fører til at bemanningen reduseres fra 37 årsverk til 25,7 – et kutt på nær en tredel av staben.

– Meldingen har skapt uro blant de ansatte og preger både lærere og elever, sier Marit Markeset, lokalt styremedlem for Utdanningsforbundet.

Lærerne er bekymret over at kuttene kommer til å ramme elevene.

– Det er viktig at vi beholder kompetansen som er opparbeidet ved skolen. Det er til elevenes beste, sier Markeset.

**Les også:

– God kvalitet tross kutt**

Opprørte foreldre

Også foreldrerepresentantene ved skolen er opprørte over at tilbudet vil bli innskrenket.

– Dette er en ren rasering av et godt undervisningstilbud, sier FAU-leder Bjørn Moldestad. Han får støtte av Rune Eng, leder av Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede.

Ved Hunstad skole finnes det tre grupper elever: heltidselever, deltidselever og kurselever. Den siste gruppen kommer på to opphold i løpet av skoleåret. Det er trolig denne gruppen som blir mest skadelidende, men foreldrerepresentantene frykter at også de andre får svi.

Færre logopedtimer

– Slik det ser ut, kan logopedtjenesten ved skolen forsvinne. Hvis denne spesialkompetansen trekkes bort, får en rekke elever et mye dårligere undervisningstilbud enn i dag, sier Rune Eng, som har en datter ved skolen.

– For henne vil dette være et stort tilbakeskritt, sier han.

Ett av argumentene for å kutte i bevilgningen, er at tallet heltidselever er synkende.

– For dette skoleåret er dette korrekt, men fra neste skoleår vet vi at det vil øke igjen, sier FAU-leder Moldestad.

Flytteplaner

Det foreligger planer om å flytte deler av undervisningen ved Hunstad over til Nattland skole. Det er Moldestad og Eng lite begeistret for.

– Vår erfaring at hørselshemmede får best undervisning og oppfølging på en spesialskole som Hunstad, sier Bjørn Moldestad, som har to barn med hørselsproblemer.

Det er ikke bare de to foreldrerepresentantene som er opprørte.

– Alle foreldrene vi har vært i kontakt med, rister på hodet av dette, sier Moldestad.

De akter imidlertid ikke å gi opp.

– Dette handler om å sikre hørselshemmede barn lik rett til den undervisning som alle andre barn får. Det er ikke første gang denne kampen er blitt ført. Til nå er den vunnet av hørselsorganisasjoner og foreldre. Heller ikke nå vil vi gi oss uten sverdslag. Vi aksepterer ikke at det brukes en metode som langsomt kveler disse spesialskolene. Det vil få konsekvenser for tegnspråket i Norge, understreker Eng og Moldestad.

Vegar Valde