— Kjøringen ved Krokeide er stort sett som den alltid har vært. Generelt er det flere småbåter som ikke tar hensyn til større fartøyer, men det er ikke spesielt med Krokeide, sier Eidsvik til BT.