— Vi ligger høyere i lønn på våre polakker enn NHOs anbefaling til minstelønn i Norge, sier han.

Møller-Pettersen sier de har krevd å få inn to styrerepresentanter i det polske firmaet BENPOL, for å sikre at polakkene får skikkelig betalt.

— Vi ønsker at de skal ha en skikkelig lønn og at de skal trives i Norge. Vi gir dem 4-5 ganger mer enn det vi trenger å gi dem, sier han.

Clear Channels polske arbeidere får ifølge Møller-Pettersen 15.000 kroner måneden, mens de i Polen tjener 3.500 kroner.