— Nei, det er ikke snakk om reduserte krav. Vi har fagfolk som vurderer dette, og de er veldig opptatt av at de krav blir stilt som skal stilles, sier Mæhle.

HiB hadde en strykprosent på 6,41 i 2003. Det er den laveste strykprosenten blant alle høgskoler. På bakgrunn av at stadig flere kommer gjennom studiene, økte HiBs budsjettildeling med syv prosent fra året før. I år får HiB 11 millioner mer enn i fjor.

Høgskoledirektøren mener forklaringen er at skolen var tidlig ute med å innføre nye læringsformer i forbindelse med Kvalitetsreformen.

— Det er tettere oppfølging, og bedre evaluering gjennom studiet, som er grunnen til forbedringen, hevder Mæhle.

Han mener også at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vil se til at kravene ikke senkes. HiB får besøk av NOKUT i oktober.