• 24. mai 2007 eksploderte to tankar ved tankanlegget Vest Tank.
  • Eksplosjonen skjedde då Vest Tank ville behandle bensinavfall.
  • Bensinavfallet kom frå ein prosess der tankanlegget prosesserte svært svovelhaldig bensin, ein prosess dei ifølgje styresmaktene ikkje hadde løyve til.