• Bergen er en by i forfall hvis Hagerupsgården og hovedbrannstasjonen blir solgt for å bli brukt til kommersielle formål.

Kraftsalven avfyres av tidligere brannsjef i Bergen, Einar Gjessing. Han gir sin fulle støtte til Bergen Brannhistoriske Stiftelse og de mange ildsjelene blant nåværende og pensjonerte brannfolk som alle ivrer for et brannmuseum i de to verneverdige bygningene.

Forfatteren Gunnar Staalesen slutter seg til de mange som mener det bør etableres et brannmuseum i de historiske omgivelsene midt i Bergen sentrum:

— Ikke bare de to bygningene har stor kulturhistorisk verdi. Det er imponerende hva brannfolkene har klart å ta vare på av biler, utstyr og gjenstander. Å sikre de store mengdene av autentiske gjenstander i sitt rette miljø, er et nasjonalt anliggende. Staten må inn i bildet med midler over kulturbudsjettet for at det kan etableres et brannmuseum i denne byen som har hatt så mange dramatiske bybranner, sier Staalesen.

- Kulturhistorisk katastrofe

— Dersom bygningene skal ende opp som pizzabar eller tilsvarende etablissementer, vil det etter min mening bli en kulturhistorisk katastrofe for Bergen. Hele kvartalet har muligheter i seg til å bli et opplevelsessenter av internasjonalt kaliber. Et attraktivt brannmuseum vil bli en turistattraksjon av rang. Det må være mulig å få til en drift som ikke belaster kommuneøkonomien i særlig grad, sier Staalesen.

— I denne saken har det vært trukket paralleller til debatten om Bryggen skulle rives etter brannen i 1955?

— Ja, det er klare paralleller. I 1955 var det sterke krefter som ville rive det som sto igjen etter brannen på Bryggen. De tapte og vi vet at Bryggen er blitt symbolet for Bergen. På 70-tallet ville mange rive hele Marken, også det ble avvist. Disse eksemplene viser at bypolitikerne må tenke seg grundig om for å bevare byens sjel, sier Staalesen.

- Byen blir fattigere

En av de mange ildsjelene i brannvesenet som - unnskyld uttrykket - brenner for et brannmuseum, er Øyvin Konglevoll. Han mener Bergen kommune ikke blir rikere av å selge bygningene - tvert om vil bli byen fattigere.

— Egentlig tror jeg politikerne vet at byen på lang sikt vil tjene mer på å etablere et brannmuseum enn at bygningene blir solgt. Og jeg mener det er urimelig at den gamle brannstasjonen må selges for at kommunen skal ha råd til å bygge ny. Ville for eksempel kommunepolitikerne komme på tanken å selge gamle sykehjem for å få råd til nye? Det kommer restauranter og butikk i Posthuset og Telegrafen. Trenger vi enda flere butikker og restauranter i sentrum slik at hovedbrannstasjonen og Hagerupsgården må ofres til slike formål? spør Konglevoll.

- Selvfinansierende

— Kommunen har aldri kontaktet oss i Bergen Brannhistoriske Stiftelse for å høre hvordan vi mener et brannmuseum kan drives, sier leder i stiftelsen, Rune Rosendahl.

— For vår del tror vi at driften av museet kan bli selvfinansierende etter at det er foretatt engangsinvesteringer for å tilrettelegge bygningene for formålet. Opp gjennom årene har brannfolkene i Bergen gjort en enestående kulturell innsats ved å ta vare på alle de mange gjenstandene. Dette har de all ære av. At det en gang skal bli et museum av alle de verdifulle gjenstandene og bilene, har vært en drivkraft for disse folkene. Jeg er redd at interessen for å ta vare på de verdifulle gjenstandene forsvinner hvis hovedbrannstasjonen og Hagerupsgården nå blir solgt til private formål. I så fall vil en unik samling gå tapt, sier Rosendahl.