Det er kraftsalven fra Victor Norman på tirsdagens byutviklingskonferanse «Bergensregionen 2030 — planlegge eller løpe etter?»

Blant temaene som har vært diskutert, er hvordan tettsteder som Knarvik, Straume og Kleppestø skal utvikles som egne bysentrum i tiårene som kommer, for å ta unna den forventede befolkningsveksten.

— Hvis man ønsker å finne ut av hvordan man ikke skal gjøre det, så kan man se på Åsane senter. Det er et greit sted å handle raskt, men ellers et godt sted å komme seg bort fra fortest mulig, sier Norman når han oppsummerer dagens konferanse.

Må ha egenarter

Han mener hvert tettsted må utvikle sin egenart. Konferansen karakteriserer han som et «vekkelsesmøte», men mener samtidig at litt for mange visjoner ble forsøkt vekket.

— Her ønsker man å bygge satelittbyer rundt Bergen. Det snakkes om å utvikle Bergen, og det handler om kobling mellom Stavanger og Bergen. Men alle tar for gitt at vi skal vokse forferdelig sterkt. Veksten kommer ikke av seg selv, om ikke området det er snakk om fremstår som attraktivt.

Norman er selv begeistret for mulighetene til å utvikle og fortette sentrum, og vil ikke at man utelukker høyhus.

Mer samarbeid

Stord-ordfører Liv Kari Eskeland (H) etterlyser i debatten mer fokus på samhandlingen mellom Bergen og Stavanger.

— Bergen er byen for Stord. Men, med respekt å melde: Bergen er stor. Men jeg synes Bergen skal tenke større tanker, sier Eskeland, og peker på at fokuset for konferansen er tettstedene i omegnskommunene til Bergen.

— Det er få som snakker om vestlandskysten. Vi er ikke færre og større enn at vi må tenke fra Stavanger til Bergen. Det er ikke et kretsmesterskap vi skal vinne, men et verdensmesterskap.

Skal bli by

Representant fra Voss, Hilde Magnusson, presiserte at de skal utvikle sin egenart som bygd. Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) hadde store vyer å presentere på konferansen.

— Vi skal bli fjordbyen Os. Vi skal bli 20.000-30.000 mennesker, kanskje 40.000 mennesker. Vi skal gradvis endre kulturen for hvordan vi bor.