— Det er på kort sikt ikke planlagt noen konkrete tiltak på riksvei 5 mellom Skei og Lunde. Dette er et pengespørsmål, og det er lite penger, sier Oddvin Ylvisåker, distriktssjef i Førde, til BT.

En drept, en hardt såret

Området langs Kjøsnesfjorden er et beryktet rasområde. I desember i fjor fikk en 19 år gammel gutt store skader i begge beina etter at bilen hans ble truffet av en diger steinblokk. I mai 1999 omkom en annen ungdom i et steinras mindre enn hundre meter fra stedet der 19-åringen ble skadet. En 18 år gammel passasjer på ekspressbussen til Oslo omkom da en stein slo gjennom sideruten i bussen og traff ham i hodet. I går sto mer enn 20 bilister fast etter at en rekke jord- og steinras langs Kjøsnesfjorden gjorde veien ufremkommelig.

- Flere mer utsatte veier

Vegvesenet vil likevel ikke prioritere tiltak på denne strekningen.

— I forbindelse med Nasjonal transportplan vil denne veien bli vurdert på lik linje med andre veistrekninger i Sogn og Fjordane. Det ser ikke ut som om strekningen Skei - Lunde vil komme helt øverst på listen over veier som skal rassikres, sier Oddvin Ylvisåker.

— Når det gjelder hyppighet av steinutfall og ras er ikke den spesielt stor på denne strekningen. Det er mange strekninger med langt flere ras. Men vi har hatt to stygge ulykker på denne veien der marginene har vært på feil side, fortsetter han.

Ylvisåker mener helt spesielle værforhold må ta skylden for de mange jord- og steinrasene langs riksvei 5 i går.