• Flere busser istedenfor bybane, kan føre til at det rett og slett blir for mange busser mellom Nesttun og Bergen. Det sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

— Her i Oslo er det begrenset hvor mange busser vi kan få inn til byen om morgenen uten at det blir kork. Og Bergen har jo sin fjell som setter begrensninger på areal, sier Skogsholm.

Hun understreker at dette argumentet bygger på innspill hun har fått fra Bergen og som hun selv har for liten lokalkunnskap til å utdype nærmere. Statsråden tror likevel det er et viktig poeng som vil styrke bybanens stilling i det fremtidige valg av kollektivløsninger.

Hun er derimot krystallklar på at det ikke går an for et eventuelt mørkeblått bystyre i Bergen å ta ut bybanen av Bergensprogrammet nå.

Umulig å avlyse bybanen nå

— Regjeringen har begynt å analysere bybanen. Og banen var en så betydelig del av Bergensprogrammet, at vi ikke bare kan ta ut den delen av programmet før våre vurderinger er ferdige. For det er tross alt dette programmet Stortinget har gitt sin tilslutning til. Og vi vil ha det samme Stortinget også etter valget 15. september, sier Skogsholm.

Hun gir Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen rett i at Stortinget ennå ikke har bestemt at kollektivløsningen i Bergen skal gå på skinner. Statsråden understreker bare at det ikke er mulig for Bergen kommune å avskrive bybanen allerede før regjeringen er ferdige med sine analyser og vurderinger av den.

Har diskutert med Solberg

— Har du også diskutert saken med din regjeringskollega Erna Solberg i helgen?

— Det har jeg. Vi representerer to forskjellige partier og har nok noe ulike synspunkter på dette. Erna er selvfølgelig engasjert i en så stor sak som angår hennes hjemby, men bybanen representerer ikke noe problem oss imellom.

Skogsholm regner med å ha klar regjeringens samlede vurdering av bybanen neste høst. Først da vil Stortinget få en finansieringsplan for hele banen og bli invitert til å bevilge de første pengene.

Ministeren understreker at det aldri vil være snakke om valg mellom bybane eller flere busser i Bergen. En bane vil i tillegg kreve økt satsing på busser.

- Hvilke by vil dere ha?

Og uansett vil det være bussene som preger kollektivsatsingen de neste årene. Da vil byen få nye statlige kroner som helt og holden avhenger av hvilke satsinger Bergen gjør på bussene og hvilke begrensninger de pålegger privatbilismen.

— På lengre sikt er det viktig at bergenserne selv får diskutert hvilke by de ønsker Bergen skal være om 20 - 30 år, sier Skogsholm.

— Vil Bergen om 30 år ha en bybane som også strekker seg nordover til Åsane og vestover mot Sotra?

— Det kan godt hende at vi da har en bybane som også strekker seg nordover og vestover.

Busskork

Statsråden vil først og fremst konsentrere seg om de konkrete bybaneplanen sørover. Og her tror hun at det ikke minst arealmessig vil være en fordel med bane fremfor bare busser. Det er her den sterkeste trafikkveksten ventes. Og da kan det rett og slett bli så mange av dem at det blir for trangt, selv for bussene. Vi snakker vel da om busskork.