• Det lå i kortene at det måtte gå den veien, sier Oddny Miljeteig, styremedlem i Helse Bergen.

Da saken om nedlegging av Osheim ble diskutert i helseforetakets styre for halvannet år siden, var hun en av dem som gikk kraftig imot nedlegging av institusjonen.

Kostbar drift

— Nå ser jeg jo at det blir vanskelig å opprettholde et sted som dette. Når det bare er to barn igjen, og et personale på ti, blir driften altfor kostbar til at det kan forsvares økonomisk, sier hun.

Oddny Miljeteig er selv utdannet barnevernspedagog.

— Det har blåst en faglig vind mot denne typen institusjoner lenge. Osheim befinner seg litt i samme gaten som de gamle spesialskolene og institusjonene for funksjonshemmede.

— Trenden nå går mer i retning av færre institusjoner og færre sengeplasser i psykiatrien overhodet. Flest mulig skal få behandling i hjemmemiljøet sitt. Institusjoner av typen Osheim og Blåbærlia blir det færre og færre av.

Faglige motesvingninger

— Dette er en vind som har blåst i mer enn 20 år. Det som uroer meg, er at faglige motesvingninger blir så dominerende at man står i fare for å kvitte seg med enkelttilbud som kunne ha vært et verdifullt supplement til det øvrige psykiatritilbudet. Når en institusjon først er nedlagt og borte, er det håpløst å få tilbudet på plass igjen, selv om man kanskje i etterkant ser at behovet var til stede likevel, sier Miljeteig.