— Det sosiale utbyttet elevene får av å være i et rikt og variert miljø er uvurderlig. At det faglige nivået skulle være noe dårligere i enhetsskolen, det har jeg aldri trodd. Nå er det altså fastslått.

Det mener Ragnhild Fosheim rektor ved Mjølkeråen barneskole. Hun er skeptisk til tanken om inndeling av elevene etter nivå.

— At de svakere hemmer de sterkere i utviklingen, er en myte. De flinkere virker inspirerende og trekker de andre med seg, sier Fosheim.

Hun har lang fartstid som lærer. Den 68 år gamle damen begynte å undervise i 1959. Etter hennes oppfatning har utviklingen i den norske skolen gått en vei, nemlig oppover.

— Lærerne er blitt dyktigere, og vi har fått noen viktige endringer i skolepolitikken, sier hun

Hun fremhever undervisning etter elevens behov som et stort fremskritt.

— Sånn var det ikke før, da var det «take it or leave it» for både elever og foreldre. Alle måtte lære på samme måte, sier Fosheim.

GLAD I SKOLEN: Klasse 6A på Mjølkeråen barneskole flokker seg om sin rektor, som er fornøyd med skolen slik den er i dag. FOTO: KNUT STRAND