– Vi tar statsadvokatens tilbakemelding til etterretning, det er uproblematisk for oss. Det poliiet har levert fra seg, har ikke vært optimalt, sier Auglend til Bergens Tidende.

Han forklarer dette med stor arbeidsmengde i den tiden da saken dukket opp. Dette førte til at saken ikke fikk den oppmerksomheten den burde hatt.

– Vi skulle brukt flere ressurser på saken, men samtidig er kvaliteten på arbeidet likevel så godt at det kvalifiserer til tiltale, sier politimesteren.