– Det er kommunen og veivesenet som setter krav, og vi jobber tett sammen med dem, sier administrerende direktør i Coop Hordaland, Øystein Kahrs.

– Dette er ikke opp til Ikea. Det er Bergen kommune som er reguleringsmyndighet, og Statens vegvesen som stiller krav til utforming av trafikkløsningene, sier assisterende ekspansjonssjef i Ikea Norge, Jostein Hatlebrekke.

– Men reguleringsforslaget kommer jo fra dere, ikke kommunen. Hva kan dere eventuelt gjøre for å imøtekomme Ziems behov.

– Det er jo trist at det får konsekvenser for næringsdrivende. Vi har forsøkt å ta hensyn til grunneierne, men i dette tilfellet har vi ikke klart det hvis vi samtidig skal tilfredsstille kravene til utforming fra Statens vegvesen og kommunen, sier Hatlebrekke.

Søren Skogen har hørt dette før. Verken Ikea eller Coop mener det er noe poeng å se de ulike reguleringsplanene i sammenheng.

– Ingen tar ansvar og alle ser til kommunen.

Jostein Hatlebrekke og Ikea mener på sin side at Sigurd Ziem AS har visst om risikoen hele tiden.

– Vårt utgangspunkt er at de skrev under på en midlertidighetserklæring knyttet opp mot trafikkløsninger da de etablerte seg der de er i dag.

– Det er riktig, men det var i forbindelse med ny trasé til Nordhordland, og ikke i forbindelse med at Ikea skal etablere et 39.000 kvadratmeter bygg. Det er blitt bekreftet flere ganger fra både Vegvesenet og Bergen kommune, sier Skogen.