Mindre enn et år etter at de tre kameratene på mellom 29 og 38 år, fikk et trygt og godt bomiljø i Åsane etter flere år på sykehjem, frykter de at alt kan bli ødelagt. Bergen kommune har nemlig vedtatt å fravike bofellesskapets egne inntaksregler, og vil plassere en 15 år gammel psykisk utviklingshemmet gutt i det flunkende nye huset deres.Ronny Nordnes, Helge Sundvor og Jarle Stubhaug Andersen og en fjerde beboer er fortvilet over situasjonen. De føler seg overkjørt av pleie— og omsorgsavdelingen i Åsane bydel. Å plassere et psykisk utviklingshemmet og sterkt pleietrengende barn blant voksne menn med fysiske handikap er galt overfor alle parter, hevder de. Svake grupper - Vi er ikke ute etter 15-åringen eller hans pårørende. Han tilhører som oss en svak gruppe. Men vi reagerer sterkt på at kommunen kan gjøre dette både overfor ham og oss. Det dreier seg om et barn som altså skal flytte inn til voksne menn med en helt annen type funksjonshemming. Denne gutten trenger et botilbud der han kan flytte sammen med jevnaldrende, sier Jarle Stubhaug Andersen, som er talsmann for beboerne.De tre har vært kamerater i mange år. De er alle sterkt rammet av cerebral parese og sitter i elektrisk rullestol. Etter mange vanskelige år gledet de seg da de fikk flytte sammen i det helt nye bofellesskapet Karahojago bare et steinkast fra Åsane senter i september i fjor. Det originale navnet er en sammensetning av beboernes navn. Eneste bofellesskap Dette er det eneste bofellesskapet for fysisk utviklingshemmede på Vestlandet. Alle andre bofellesskap er beregnet for psykisk utviklingshemmede.På møte med pleie og omsorgsavdelingen i Åsane bydel fikk de innvilget brukermedvirkning og rett til å delta i arbeidet med å lage kriterier for inntak av nye beboere. - Men nå er vi overkjørt. Vi frykter at bofellesskapet skal endre karakter til ulempe for alle parter, mener beboerne. Tilfeldig - Det var helt tilfeldig at vi for tre uker siden fikk vite at kommunen har vedtatt at 15-åringen skal flytte inn. Vi ble innkalt til et møte, der hele saken ble gjennomgått. Men da var vedtaket allerede fattet. Jo, vi føler oss lurt, sier Jarle.Dette er ikke første gangen de rammes av offentlige løftebrudd. De fikk alle tre i sin tid datautdanning og løfter om å komme ut i arbeidslivet. Det ble med tomme ord, og utdanningen er aldri blitt brukt til noe. I sin tid trivdes de også som beboere på Nordåstunet. Men da man vedtok at denne institusjonen skulle øremerkes andre grupper, ble de kastet ut og plassert på sykehjem. Ny fortvilelse Derfor var gleden stor da en omsider lyktes i kampen for å få bygget et eget bofellesskap for fysisk funksjonshemmede i Åsane. Men så døde en av beboerne. En leilighet ble ledig, og plutselig bryter kommunen selv reglene og kriteriene for innflytting i fellesskapet.Dermed er lykken forvandlet til ny fortvilelse for Ronny, Helge og Jarle. Vil ikke kommentere Pleie og omsorgssjef Kristine Dahl i Åsane bydel vil ikke kommentere vedtaket overfor Bergens Tidende. Dette av hensyn til både beboerne og ungdommen som skal flytte inn.- Det vi har å si i denne saken, har vi sagt på møte med de involverte og deres pårørende, sier Dahl.

MENINGSLØST: – Det er meningsløst å la et psykisk utviklingshemmet barn flytte inn hos oss, mener de cerebral parese-rammede kameratene, Jarle Stubhaug Andersen (f.v), Helge Sundvor og Ronny Nordnes, som endelig har fått et trygt bomiljø. På bildet er ogs
Foto: Arne Nilsen