• Det kan være flere grunner til at folk hørte kraftige smell i forbindelse med brannen i Åsane, sier varabrannsjefen.

Klokken 20.54 lørdag fikk brannvesenet i Bergen melding om en eksplosjonsartet brann i en lavblokk med adresse Åsane Senter 12. Politi, brannvesen og ambulansetjenesten rykket ut med alt tilgjengelig mannskap til boligblokken like bak Åsane senter.

Skarpe smell

Folk på stedet hørte skarpe smell. Enkelte har derfor spekulert i at en eksplosjon utløste brannen der en kvinne i 70-årene omkom og seks andre beboere ble skadet. En av beboerne, en kvinne i 70-årene, ligger fortsatt til observasjon ved Haukeland Universitetssykehus søndag kveld, opplyser sykehuset.

Varabrannsjef Karl Otto Nesdal sier til bt.no at ingenting tyder på at det har vært en eksplosjon i forkant av brannen.— Det kan være mange forklarlige grunner til at folk har hørt smell i forbindelse med brannen. Røykgasser som antennes kan for eksempel oppleves som en eksplosjon, opplyser Nesdal.

Han ønsker ikke å si mer om mulig årsak av hensyn til politiets etterforskning.

Møtt av flammer og røyk

- Hva var det som møtte brannfolkene da dere kom frem til blokkbrannen lørdag kveld?

— Det var kraftig røykutvikling fra andre etasje. Samtidig så vi røyk fra fjerde etasje. Røyken spredte seg fra brannleiligheten til andre deler av blokken gjennom åpne dører. En del folk sto på terrassene sine. Vi prioriterte livreddende innsats. Det vil si innvendig røykdykkerinnsat med støtte fra utvendig høyderedskap. Oppgaven var krevende på grunn av at brannen var fullt utviklet. Røykdykkerne ble møtt av flammer og røyk allerede i oppgangen og varmen var intens. Alle ni leilighetene ble systematisk gjennomsøkt.

Deretter hentet brannvesenet ned noen av beboerne som sto på terrassene sine. Brannvesenets høyderedskap bleav praktiske grunner brukt til dette.

— I tillegg ble høyderedskap brukt i arbeidet med å få hull i vinduer for å få ut røyk, sier Nesdal.

Gode rømningsveier

Varabrannsjefen understreker at rømningsveiene i blokken er i henhold til kravene.

— Huset har god byggteknisk og brannmessig standard. Det er bygget i betong og skikkelig seksjonert mellom leilighetene. Men det vil alltid være slik at ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet, for eksempel ved at dører blir stående åpne og røyk slipper inn i trappeganger og andre leiligheter.

— Så langt tyder ingen ting på at det var noe galt med blokken. Andre som bor i tilsvarende leiligheter skal kunne føle seg trygge, sier han.

DRAMATISK: Store styrker rykket ut til brannen i Åsane lørdag kveld.
ROAR CHRISTIANSEN