• En spennende løsning og ikke noe luftslott.

Slik karakteriserer Bergen kommunes bybaneplanlegger Lars Alsaker, Trytis og Fredheims bybaneplan.Alsaker vet ikke hva det vil koste å forlenge bybanen over til Sotra.— Men teknisk er det ingenting veien for å kombinere bil og bane på bro.- Dette er gjort flere steder utenlands. Lyssystemer dirigerer trafikken slik at toget får fortrinnsrett, forteller Alsaker.Ifølge kommuneplanen skal bybanen mot vest bygges ut etter at bybanen til Flesland er kommet i drift. Det vil første skje i det neste tiåret.- Tanken er at det skal gå tog hvert femte minutt fra endestasjonen på Vestkanten. Matebusser skal frakte trafikantene fra Sotra dit. Alsaker peker også på at det i Europa i større grad er vanlig å planlegge kollektivtrafikk i regionalt perspektiv. Han tror at dette også vil tvinge seg frem Bergen både på grunn av bosettings- og næringsutviklingen i regionen.Og trafikkgrunnlaget bekymrer ikke planleggeren.- Jeg har vært i flere byer i Europa hvor det er bygget bybaner med et langt mindre trafikkgrunnlag enn i Bergen. Blant annet er den nye tverrgående "snabbsporbanen" i Stockholm bygget for et trafikkgrunnlag på 10.000 passasjerer i døgnet. Til sammenligning er banen i Bergen beregnet for et trafikkgrunnlag på 40.000 passasjerer pr.døgn.