Dette er rådet fra Statens Helsetilsyn til tannleger og deres pasienter. Oppfordrer til tannsjekkDe siste årene er det kommet en rekke henvendelser til Helsetilsynet fra folk som ber om en medisinsk faglig vurdering av å ha tungmetallgiften kvikksølv i sine tannfyllinger. I amalgam er kvikksølv en av bestanddelene.Helsetilsynet oppfordrer videre personer som mener de har helseproblemer på grunn av fyllingsmaterialer om å få utredet en mulig sammenheng med amalgam. Deretter bør man henvende seg til det lokale trygdekontoret for å søke om bidrag til utskifting av fyllingene. Svimmelhet og "kraftløshet" Pasienter som har forklart om sine mulige amalgamproblemer har blant annet nevnt symptomer som uforklarlig svimmelhet og "kraftløshet". Mer synlige beviser er hudutslett og tydelige slimhinnelesjoner i munnhulen, mener disse personene. Helsetilsynet avviser ikke at det "objektivt er påvist" at formen på enkelte proteiner hos mennesker kan forandres ved påvirkning av kvikksølv, men at det er "uvisst om det gir helseskade".

Pasient Ruth Ørnholt skifter ikke amalgamfyllinger uten at de er nedslitte eller ødelagte. - Jeg tror ikke det er nødvendig, sier hun. Her legger tannlege Cecilie Kongelf en plastfylling i tannen til Ørnholt.